Facebook

Przekaż 1%

Jak pomóc » Przekaż 1%

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU?

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38), należy wpisać tylko nr KRS:

KRS: 0000037904Przedsiębiorcy PIT 36 poz. 305 - 310
Przedsiębiorcy-liniowcy PIT 36L poz. 105 - 110
Pracownicy PIT 37 poz. 124 - 129
Gracze giełdowi PIT 38 poz. 58 - 63
Ryczałtowcy PIT 28 (składany do końca stycznia) poz. 129 - 134


W pozycji INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE  konieczne jest podanie celu, na jaki chcemy przekazać swój 1% podatku, w tym przypadku: 8323 - Gawroński Rafał

Można także wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego poprzez zakreślenie odpowiedniej rubryki (poz. 134 – PIT-28, poz. 310 – PIT-36, poz. 110 – PIT-36L, poz. 129 – PIT-37, poz. 63 – PIT-38).

Samym przelewem zajmie się urząd skarbowy.

Zapamiętaj ten numer!

KRS 0000037904